Tenisový klub Ústí nad Orlicí
Tenisový klub Ústí nad Orlicí

Tenisové centrum Tenisového klubu Ústí nad Orlicí se nachází v příjemném prostředí areálu Tichá Orlice, který zahrnuje mimo tenisových kurtů i mnohá jiná sportoviště a vytváří tak podmínky jak k trávení volného času, tak i k vrcholovému sportu.

Samotný tenisový komplex je svým vzhledem zcela výjimečný a každého tenisového milovníka uchvátí. Po celou sezónu je možno využívat devíti antukových dvorců, dva umělé dvorce a odrazovou stěnu. Pro zájemce o večerní a noční hraní jsou dva antukové dvorce osvětleny. Více...

O TENISU

Pokud hledáte krásný sport na celý život, jste u nás správně! Tenis jako jeden z mála sportů můžete provozovat od nejútlejšího věku do kmetských let. Nikdy není pozdě se s ním seznámit a také zdokonalovat po celý život. Dá se hrát na všech úrovních, od příjemné společenské zábavy, až po vrcholový sport, od dětí přes dospělé až po seniory. Jako každý zdravý pohyb vede k upevňování zdraví a k udržení fyzické kondice v jakémkoliv věku.

Tenisový klub Ústí nad Orlicí

Kontakt


Tenisový klub
Ústí nad Orlicí, z.s.
V Lukách 276
562 01 Ústí nad Orlicí

info@tkuo.com

T: +420 602 472 374
každý den 8 - 20 hod

Historie

  • O Ústeckém tenise se dochovala první zmínka v kronice Sokola, když podle ní v roce 1908 ztroskotal pokus o ustavení tenisového odboru na hřišti u elektrárny. Jména iniciátorů a důvody ztroskotání však nejsou uvedeny. V roce 1910 - 1911 bylo postaveno tenisové hřiště před železniční zastávkou Ústí - město. V roce 1916 přibyl další kurt u textilní továrny v Hylvátech (dnešní Perla). Po I.světové válce, na začátku dvacátých let vyrostl pískový dvorec na zahradě bývalého hotelu Šebestl, tam kde dnes stojí nová budova Rieter-Elitex. Byl zpočátku písčitý, později antukový a sloužil jak rodině majitele, tak i hotelovým hostům.Byl také založen první tenisový klub, kde byli nejlepší mladý Šebestl, Hrabánek, majitel pily, paní Šebestlová a slečna Hernychová (ne z rodiny známých ústeckých továrníků Hernychových). Z této doby se také připomíná první ústecký tenisový klub LTC Ústí nad Orlicí.

  • V třicátých letech na tomto dvorci také trénovali tehdy ještě kluci Zábrodských z Prahy, z rodiny řezníků Zábrodských z náměstí, pozdější reprezentanti v tenise a hlavně v hokeji. Majitelé kurty zdarma propujčovali zájemcům o tenis a členům klubu, takže se hrály i přátelské zápasy s okolními městy: Česká Třebová, Svitavy, Choceň. Konečně v roce 1927 byl tenisový dvorec vybudován na pozemcích firmy Jan Hernych a synové (dnes Perla) v místě, kde je dnes samoobsluha potravin Konzum. Tenis byl nákladným sportem a po I.světové válce ho provozovali především příslušníci majetnějších vrstev, proto se mu také tehdy říkalo panský sport. V našem městě se hrál rekreačně a spíše jako společenaká záležitost. Závodní hru přinesl do města především Béďa Šebestl, který předtím hrál závodně v Náchodě a dále pak v roce 1923 J.Šraml, hráč LTC Praha, který přišel do Ústí nad Orlicí jako úředník k firmě Hernych. Počet hráčů se léty rozšiřoval, začali hrát i studenti. Tenisový kroužek hrál několik utkání s okolními kluby např. v České Třebové, Vysokém Mýtě, Rájci n.Sv., ale hra měla stále spíše rekreační charakter. Nějaké soutěže jednotlivců, nebo družstev tehdy v rámci okresů vůbec neexistovaly.

  • Období II.světové války tenis poznamenalo nedostatkem materiálu - tedy raket a míčků. Místní pamětníci vzpomínají že se hrálo jen se starými tzv. regenerovanými balóny. Hotel Šebestl byl zabrán okupační armádou a na kurtech bylo za války parkoviště aut. Hned po osvobození se však tenis ve městě začal hrát jak na dvorci u Šebestlů, tak na dvorci firmy Hernych, ale stále byl pokládán za buržoázní sport a nezískal žádnou podporu.

  • Oficiálně byl tenisový oddíl založen V Závodní sokolské jednotě UTEX v roce 1949. Měl 25 členů, převážně z řad zaměstnanců podniku UTEX. V jeho vedení se střídali J.Knotek, F.Pecháček, Ant.Kroulík, Ing. J.Zábrodský ml., J.Zábrodský st., A.Váně, J.Makovička, K.Dušek, Ing.kasal ml., Ing.F.Mejdr, JUDr.P.Cekr. V roce 1950 předvedli v Ústí nad Orlicí přední hráči Sokola Pardubice ukázkové zápasy a byly také sehrány dva přátelské zápasy s tehdejší Perlou Česká Třebová. Za těchto podmínek tenisový oddíl klidně a cílevědomně pracoval ve prospěch ústeckého tenisu, staral se o materiální zabezpečení o rozšiřování členské základny a o růst tenisové mládeže. O tom svědčí výsledky, kterých bylo dosaženo: 1953-1955 vybudování čtyř dvorců u plovárny 1956 dokončení budovy nových šaten 1961 oddíl má 39 mužů, 26 žen, 17 dorostenců, 8 dorostenek, 26 žáků, 12žákyň. V roce 1965 zahájen výcvik mládeže v pálkovém tenise, 1967 výcviková základna v Č.Třebové a v Ústí, 1968 odstranění valů na dvorcích 3,4,5,6.

  • Další změny nastaly kolem roku 1970. Mladí tenisté se stále lepšili, jezdili často i na turnaje mimo Ústí nad Orlicí. V roce 1962 byl ve finále krajského přeboru mladších žáků ve Dvoře Králové Jaroslav Zábrodský. Lepšily se i úspěchy na krajském žebříčku, tak v roce 1968 byl žák J.Pejřimovský na 4.-5. místě, žákyně B.Pecháčková na 5.-6. místě, v roce 1970 M. Pecháček na 3.místě v dorostu. Po otevření sportovní haly SPŠT v roce 1972 se výrazně zlepšila celoroční příprava ve všech kategoriích. Zvýšila se i členská základna. Oddíl začal každoročně pořádat serii krajských veřejných turnajů v různých věkových kategoriích. K úspěchům oddílu patří i funkcionářský úspěch, když dlouholetý člen Jiří Knotek pracoval řadu let jako hlavní rozhodčí mistrovství republiky dorostu v Pardubicích na tzv. juniorce. Rostl také zájem rekreační tenis a na kurtech se pořádala řada podnikových turnajů ELITEXu, VÚB, nebo Podniku výpočetní techniky. Šest antukových kurtů se využívá na maximum.

  • V roce 1981 proto přibyly dva nové kurty s umělým povrchem NISAPLAST, hlavně pro tenis rekreační. V letech 1984-1986 oddíl vybudoval nové skladové prostory na antuku a potřebné nářadí, odpočinkovou terasu pro hráče, chodník kolem dvorců s řadou laviček. V roce 1985 - 1986 k tomu přibyla menší klubovna s kuchyňkou. Ta výrazně zlepšila možnosti při pořádání tenisových turnajů hlavně při nepříznivém počasí, nebo při čekání na uvolnění dvorců. Od roku 1983 byl předsedou oddílu ing. Jaroslav Zábrodský a oddíl měl 141 členů. Naše vzpomínání končíme přibližně obdobím před deseti lety. V roce 1985 vybojovalo družstvo dorostenců II.místo v krajském přeboru. Družstvo dospělých obsadilo 8. místo, ale v roce 1986 byl úspěch ještě lepší. V té době tvořili kádr družstva A.Hübner, R.Hübner, P.Hortlík, J.Šťovíček, A.Syrová, Z.Zemanová, hrálo však také B družstvo dospělých, dvě družstva dorostu a tři družstva žactva. Nejvíce úspěchů získala mladší žákyně Soňa Prachařová, která vyhrála krajský přebor a o rok později si to zopakovala mezi žákyněmi staršími.

  • Dobrá práce tenistů pokračovala i v dalších letech, kolem r.1990 se tenisový oddíl odpojil od TJ Jiskra a vznikl samostatný Tenisový klub. Současné úspěchy klubu však už nepatří do našeho historického vzpomínání.

Raketa
Sponzori
Footer