Povinnosti člena

Členský udržovací poplatek

Každý člen klubu je povinen každý rok uhradit členský udržovací poplatek ve výši schválené valnou hromadou Tenisového klubu. Nezaplacením tohoto členského udržovacího poplatku ve dvou sezonách za sebou dochází automaticky ke zrušení členství v TK. Při přijímání nových členů je třeba zaplatit tzv. vstupní poplatek.

Členský aktivní poplatek

Před započetím hraní na tenisových dvorcích, nejpozději však do 31.05. každého roku je třeba zaplatit členský aktivní poplatek. výše tohoto poplatku je diferencována dle věku a jeho výše je schválena na každou sezonu valnou hromadou TK. Výjimku k nezaplacení tohoto poplatku, popř. jinou formu vyrovnání, může povolit pouze výkonný výbor TK.

Zvláštní ujednání

Poplatky a ceník 2018


ZÁPISNÉ PRO NOVÉ ČLENY (AKTIVAČNÍ POPLATEK) 200,- Kč
UDRŽOVACÍ ČLENSKÝ POPLATEK 200,- Kč
AKTIVNÍ ČLENSKÝ POPLATEK pro děti do 5 let včetně (Na tyto členy se nevztahuje zápisné pro nového člena.) 200,- Kč
AKTIVNÍ ČLENSKÝ POPLATEK pro děti ve věku 6-10 let (Na tyto členy se nevztahuje zápisné pro nového člena.) 500,- Kč
AKTIVNÍ ČLENSKÝ POPLATEK pro děti a mládež ve věku 11-17 let a studenty středních škol, denního studia VŠ po předložení potvrzení. Osoby ve věku 60 let a starší + brigádnická činnost 3 hodiny nad 60 let (za každou neodpracovanou hodinu 100,- Kč), platí pro jarní úpravu dvorců. 1000,- Kč
AKTIVNÍ ČLENSKÝ POPLATEK OD 18 DO 59 LET + brigádnická činnost 7 hodin (za každou neodpracovanou hodinu 100,-Kč), platí pro jarní úpravu dvorců 2000,- Kč
Hrací poplatek na dvorec za 1 hodinu (veřejnost a členové bez splněných povinností aktivního člena) 130,- Kč
PERMANENTKA NA DVOREC PŘENOSNÁ - 15 hod 1700,- Kč
PERMANENTKA NA DVOREC PŘENOSNÁ - 30 hod 3200,- Kč
PERMANENTKA NA DVOREC PŘENOSNÁ - 50 hod 5000,- Kč
ROČNÍ PERMANENTKA NA DVOREC BEZ REZERVACE NEPŘENOSNÁ 6000,- Kč
ROČNÍ POPLATEK ZA ŠATNOVOU SKŘÍŇKU 150,- Kč
HRACÍ ZNÁMKA (PRVÁ ZDARMA) 25,- Kč